Het gesprek met de erfbegeleider

De erfadviseur kan de erfbewoner na het 1e gratis gesprek doorverwijzen naar een erfbegeleider, veelal een specialist,  en hem daarvoor een voucher toekennen. De erfbewoner, kan met die voucher een afspraak maken met een erfbegeleider.

Deze doorverwijzing kan op verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld:

  • Richtinggevend ondernemersadvies over doorontwikkelen, afbouwen, andere bedrijfstak, kringlooplandbouw e.d.
  • Sanering van asbestdaken / sloop van stallen
  • Energiebesparende maatregelen en investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen / windmolens e.d.
  • Sociaal-emotionele hulp
  • Bestemmingsplanwijzigingen / woningsplitsing / functieverandering / Rood voor Rood e.d.
  • Biodiversiteit rondom het erf
  • e.d.

In het eerste vervolggesprek zal de erfbegeleider zich verder verdiepen in uw specifieke vragen en een plan van aanpak opstellen. In dit plan worden de te maken stappen beschreven die nodig zijn voor de realisatie van (de eerste stappen) om tot een toekomstgericht erf te komen.  Op basis van dit stappenplan ontvangt de erfbewoner een offerte voor de ondersteuning bij uitvoering van het stappenplan waarin de waarde van de voucher is verrekend.Aanmelden?

Klik op de onderstaande knop om aan te melden

Aanmelden

Copyright WATEA 2020 - 2022  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene voorwaarden
Design & development by: Timeless Design