Het gesprek met de erfbegeleider

De erfadviseur kan u, in overleg met u, op basis van het gesprek doorverwijzen naar een erfbegeleider. Onze erfbegeleiders zijn specialisten op diverse gebieden en kunnen u helpen in uw zoektocht naar antwoorden op specifieke en gerichte vragen.

Het vervolgtraject met de erfbegeleider is niet meer gratis maar d.m.v. een voucher neemt de gemeente de helft van deze advieskosten voor haar rekening tot een bepaald maximum.

De doorverwijzing kan op verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld: 

  • Richtinggevend ondernemersadvies over doorontwikkelen, afbouwen, andere bedrijfstak, kringlooplandbouw e.d.
  • Sanering van asbestdaken / sloop van stallen
  • Energiebesparende maatregelen en investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen / windmolens e.d.
  • Sociaal-emotionele hulp
  • Bestemmingsplanwijzigingen / woningsplitsing / functieverandering / Rood voor Rood e.d.
  • Biodiversiteit rondom het erf e.d.

In het eerste vervolggesprek zal de erfbegeleider zich verder verdiepen in uw specifieke vragen en een plan van aanpak opstellen. In dit plan worden de te maken stappen beschreven die nodig zijn voor de realisatie van (de eerste stappen) om tot een toekomstgericht erf te komen. Op basis van dit stappenplan ontvangt u een offerte voor de ondersteuning bij uitvoering van het stappenplan waarin de waarde van de voucher is verrekend.

Wie zijn de erfbegeleiders? 


Aanmelden?

Klik op de onderstaande knop om aan te melden

Aanmelden

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Copyright WATEA 2020 - 2023  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene voorwaarden
Design & development by: Timeless Design