WATEA: Werken Aan Toekomstgerichte Erven Achterhoek

In de Regiodeal voor de Achterhoek is het programma Vitaal Buitengebied opgenomen, waarin doelstellingen staan  om te komen tot toekomstgerichte erven.

De stichting Ruimtevitaal heeft naar aanleiding hiervan, in afstemming met de Regio Achterhoek, het programma “Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek” opgesteld.

Programma van 3 jaar

In de gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Oude IJsselstreek en Winterswijk wordt dit programma de komende 3 jaar uitgevoerd.

Met dit programma willen we aanjager zijn van een duurzame ontwikkeling van een vitaal en kansrijk buitengebied Achterhoek door samen met de bewoners/eigenaren te werken aan een vitaal en toekomstgericht erf.

Copyright WATEA 2020 - 2021  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene voorwaarden
Design & development by: Timeless Design
Let op! U kunt zich momenteel WEL aanmelden voor een keukentafelgesprek, maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen vinden er momenteel geen keukentafelgesprekken plaats.     Lees meer