Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek in de startblokken

Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek in de startblokken


In de Regio Deal Achterhoek is het programma Vitaal Buitengebied opgenomen, met daarin doelstellingen voor Toekomstgerichte Erven. Stichting Ruimtevitaal (voormalige St. Asbesttrein) gaat dit project uitvoeren en heeft daarvoor het programma Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek opgesteld.

De aanvraag voor dit project is op 8 juli 2020 in de thematafels CE&E en Wonen en Vastgoed besproken. Ondersteund door een positief advies van deze Tafels heeft de Achterhoek Board op 24 september ’20 deze projectaanvraag goedgekeurd en doorgezet naar het Algemeen Bestuur . Formeel kan het project daarmee dan ook uit de startblokken!

Dit programma wil aanjager zijn van een duurzame ontwikkeling van een vitaal buitengebied Achterhoek door samen met de bewoners/eigenaren te werken aan een vitaal en toekomstgericht erf. Veel eigenaren van erven  hebben vragen op diverse gebieden, vaak in combinatie met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan  de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, asbestdaken, energietransitie, hergebruik of slopen van vrijkomende agrarische bebouwing, andere functies of woonvormen op het erf,  maar ook het beëindigen van agrarische bedrijven met de financiële- en emotionele gevolgen van dien. Met dit project  richten we ons dan ook op alle bewoners van (voormalige) agrarische erven in het buitengebied.

Perspectief voor bewoners

Dat kunnen agrariërs zijn die doorontwikkelen, om willen schakelen of gaan stoppen. Maar zeker ook de reeds langer gestopte boeren en de  grote groep particulieren die eigenaar zijn van een erf met vaak de nodige bebouwing De aanpak van het programma zet in op het bieden van perspectief aan de erfbewoner(s) door advies- en begeleidingsgesprekken met daarbij een financiële tegemoetkoming in de vorm  van adviesvouchers. In het eerste keukentafelgesprek, uitgevoerd door de ingeschakelde erfadviseur, wordt breed ingegaan op de vragen van de erfbewoner(s) om zicht te krijgen op de belangrijkste items waarop ondersteuning gevraagd wordt. De erfadviseur kan op basis hiervan een advies geven voor een vervolgtraject, waarvoor een specialist op dat onderdeel ingeschakeld kan worden.  De erfbegeleider pakt dan het stokje over van de erfadviseur en werkt samen met de eigenaar verder aan mogelijke oplossingen.

Vier gemeenten

Dit omvangrijke, drie jaar durende programma “Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek” gaat in eerste instantie lopen in vier van de zeven gemeenten van de Regio Achterhoek:  Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Winterswijk.  Hierbij kunnen in de eerste lijn ca. 1900 gratis keukentafelgesprekken  met de erfadviseurs gevoerd worden. Inschatting is dat daarna ca. 35% van de erfeigenaren een vervolgtraject met de erfbegeleider ingaat.  Stichting Ruimtevitaal zoekt sterk de samenwerking met de deelnemende gemeenten én  met partijen met specifieke kennis en kunde over bovengenoemde thema’s tijdens dit programma maar ook daarna.

Verbinden van de erfbetreders

Een ander belangrijk doel is het leggen en versterken van verbindingen tussen de organisaties en partijen die actief zijn het buitengebied en op het erf van de bewoners. Het beoogde resultaat is een praktisch- en bestendig  “ecosysteem” van samenwerkende bedrijven die in staat zijn samen met de erfbewoners de transitie naar een Vitaal Buitengebied vorm te geven.

Tijdspad

Momenteel wordt  er volop gewerkt om samen met de gemeenten tot een passend tijdpad te komen en de uitvoering goed voor te bereiden. De verwachting is dat eind dit jaar de eerste keukentafelgesprekken en mogelijk ook informatiebijeenkomsten van start kunnen gaan. Als erfbewoner in de betrokken gemeenten zult u door uw eigen gemeente hierover worden geïnformeerd.Dit artikel delen

Vindt u dit artikel interessant? Dan kunt u dit artikel ook delen via social media of doorsturen naar een bekende.


Copyright WATEA 2020 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene voorwaarden
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 06-30684816
Wilt u met ons Chatten? Klik op bovenstaand nummer of kopieer het nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.