Werken aan toekomstgerichte erven

Werken aan toekomstgerichte erven


Het project Toekomstgerichte Erven kan van start gaan met een financiële bijdrage vanuit de Regio Deal. Het richt zich op het verkrijgen van vitale, toekomstgerichte erven en een kansrijk buitengebied in de Achterhoek.

Veel eigenaren van erven kampen met nieuwe regelgevingen en vragen over de toekomstbestendigheid van hun erf. Zoals de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, asbestdaken, energietransitie, hergebruik of slopen van vrijkomende agrarische bebouwing, andere functies of woonvormen op het erf. Of het beëindigen van het bedrijf alle met financiële- en emotionele gevolgen van dien. Het project helpt agrariërs vanuit verschillende behoeften: agrariërs die willen doorontwikkelen, om willen schakelen, stoppen, of anders. Stichting Ruimtevitaal – voorheen stichting Asbesttrein - voert het project uit.

Omvangrijk traject met perspectief voor veel eigenaren van erven

Door advies- en begeleidingsgesprekken met een financiële tegemoetkoming in de vorm van adviesvouchers, wordt ingezet op perspectief bij de eigenaren. Via een keukentafelgesprek wordt eerst breed ingegaan op de vragen van de erfbewoner(s). Zodat zicht komt op de belangrijkste items voor ondersteuning. In dit omvangrijke traject starten ongeveer 1900 keukentafelgesprekken. De adviseur kan op basis van het gesprek advies geven over het vervolg. En indien nodig een specialist inschakelen. De specialist pakt vervolgens het stokje over om samen met de eigenaar te werken aan mogelijke oplossingen. Naar inschatting start 35% van de erfeigenaren een vervolgtraject met deze specialist als erfbegeleider. In het hele proces zit voortvarendheid: van advies naar begeleiding, zonder onnodige wachttijden.

Start in vier gemeenten 

Het project gaat drie jaar lopen in vier gemeenten: Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Stichting Ruimtevitaal zoekt sterk de samenwerking op met de deelnemende gemeenten én met partijen met specifieke kennis en kunde over de problematiek. Nevendoel is het leggen en versterken van verbindingen. Namelijk tussen organisaties en partijen die actief zijn in het buitengebied en op het erf van de bewoners. Om te komen tot een goed ‘ecosysteem’ op de erven in de toekomst. Naar verwachting starten in de winter van 2020 de eerste keukentafelgesprekken. Andere gemeenten in de Achterhoek worden geïnformeerd en benaderd voor een vervolg na de start van dit traject.Dit artikel delen

Vindt u dit artikel interessant? Dan kunt u dit artikel ook delen via social media of doorsturen naar een bekende.


Copyright WATEA 2020 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene voorwaarden
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 06-30684816
Wilt u met ons Chatten? Klik op bovenstaand nummer of kopieer het nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.
Let op! Het project WATEA stopt per 30 juni 2024, aanmelden is niet meer mogelijk.