Werkwijze vraagbundeling

Binnen het project WATEA werkt het principe van vraagbundeling op verschillende niveaus.

 1. Bundeling van de informatiebehoefte
  Zowel de erfadviseur als de erfbegeleider inventariseren intensief in hoeverre bij de verschillende bewoners toch dezelfde vragen leven. Wanneer het programmabureau WATEA dit signaleert, dan zal gepoogd worden om deze informatiebehoefte te bundelen en daar ook het adviseringstraject op aan te passen door te kiezen voor bijvoorbeeld groepsgewijze advisering. Hierdoor meer effectiviteit van de ingezette adviesuren, waardoor de kosten van het adviestraject lager gehouden kunnen worden.

 2. Bundeling t.b.v scherpe prijs en ontzorging
  Wanneer uit de adviesgesprekken blijkt dat meerdere bewoners in een bepaald gebied belangstelling hebben voor onderstaande zaken, dan kan het programmabureau hierop ook een ‘vraagbundeling’ inzetten, door deze werkzaamheden aan te besteden bij diverse marktpartijen.

Te denken valt aan:

 • Saneren van asbestdaken
 • Montage van nieuwe daken
 • Aanschaf van zonnepanelen
 • Slopen van stallen
 • Aanschaf van erfbeplanting
 • ed.

Zoals aangegeven, het verbinden van de behoeften en vragen van de verschillende erfbewoners wordt uitgevoerd door het programma bureau. Los van de gesprekken met één van de adviseurs kunnen erfbewoners die deelnemen aan het programma WATEA, altijd aangeven voor welke dienst zij belangstelling hebben door dit via het contactformulier aan ons door te geven.

Waar dat zinvol is worden pakketten samengesteld en aanbesteed om te komen tot een optimaal aanbod voor de erfbewoners.

Ga naar het contactformulier, geef hierbij in het opmerkingenveld aan voor welk nieuw onderwerp u een vraagbundeling zou willen starten of bij welke vraagbundeling u zich zou willen aansluiten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Copyright WATEA 2020 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene voorwaarden
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 06-30684816
Wilt u met ons Chatten? Klik op bovenstaand nummer of kopieer het nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.
Let op! Het project WATEA stopt per 30 juni 2024, aanmelden is niet meer mogelijk.